Publikacje

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego


Komentarz
Andrzej Burzak
Małgorzata Okoń
Piotr Pałka

Wrzesień 2012

Lista publikacji


  • A.Burzak, M.Dzięciołkiewicz, Opcje walutowe: kiedy i warto iść do sądu, Rzeczpospolita 2009 nr 90.
  • A.Burzak, Umowa o pośrednictwo, Cz. 1-2, Przegląd Prawa Handlowego, 1992 nr 2, s 14-19; nr 3 s.8-12.
  • A.Burzak, Charakter prawny przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu, NP 1990 nr 4/6, s. 63-81.
  • P.Pałka, Kształtowanie się działalności spółdzielczej w wymiarze transgranicznym, (Societas Cooperativa Europaea), Rejent 2011, nr 11, s. 64-75.
  • P.Pałka, Pojęcie konsumenta i jego prawa w obrocie cywilnoprawnym, SKEF 2011, s. 102.
  • P.Pałka, Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej (tendencje rozwojowe), PiW 2011, nr 50, s. 176-193.
  • P.Pałka, Leasing konsumencki - wybrane zagadnienia cywilnoprawne, PiW 2009, nr 45, s. 80-84.