Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Burzak & Okoń i Wspólnicy stanowi samodzielną i niezależną kontynuację wieloletniej praktyki prawniczej Wspólników Zarządzających (radców prawnych dr Andrzeja Burzaka oraz Małgorzaty Okoń) prowadzonej uprzednio w ramach jednej z większych kancelarii prawniczych w Polsce.

radca prawny dr Andrzej Burzak - radca prawny od 1989 roku, wieloletni wykładowca prawa cywilnego w wyższych uczelniach Trójmiasta. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w obsłudze procesów inwestycyjnych, w prawie obrotu nieruchomościami i w obrocie deweloperskim, a także w zagadnieniach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa bankowego i prawa papierów wartościowych.

radca prawny Małgorzata Okoń - radca prawny od 2002 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w prawie rodzinnym z uwzględnieniem szczególnie skomplikowanych spraw rozwodowych, opieki nad dziećmi i podziału majątku, w prawie rzeczowym z uwzględnieniem problematyki dotyczącej obrotu nieruchomościami i związanymi z tym zagadnieniami: opłatami za użytkowanie wieczyste, rentami planistycznymi, opłatami adiacenckimi, odszkodowaniami za wywłaszczone nieruchomości. Wieloletni syndyk i doradca prawny podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym.

Aktualnie Kancelarię tworzy kilkunastoosobowy zespół prawników, w skład którego wchodzą Wspólnicy, radcowie prawni, aplikanci radcowscy.

Kancelaria zapewnia kompleksową i szybką obsługę zleconych jej projektów i przedsięwzięć.

Przyjmując Państwa sprawę gwarantujemy, iż prowadzona ona będzie z najwyższą starannością i maksymalnym zaangażowaniem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.