Zespół

Natalia Demkowicz

Natalia Demkowicz

aplikant radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendystka rektora dla najlepszych studentów.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie współpracując z jedną ze szczecińskich kancelarii adwokackich zajmując się sprawami z zakresu prawa karnego jak również cywilnego - w szczególności prawa ubezpieczeniowego tj. odpowiedzialności ubezpieczycieli za szkody majątkowe.

Po ukończeniu studiów pozostawała zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego w szczególności prawa rzeczowego oraz spadkowego.

W ramach pracy na stanowisku asystenta sędziego zdobyła również wszechstronne doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym w szczególności dotyczących roszczeń alimentacyjnych, uregulowania kontaktów i opieki nad dziećmi, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także spraw dotyczących demoralizacji oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.

W 2018 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z jedną z trójmiejskich kancelarii prawnych w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców w szczególności z branży budowlanej i deweloperskiej, a także nowych technologii.

Posiada doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Ukończyła kurs mediatora pozasądowego w sprawach gospodarczych oraz rodzinnych.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Głównym obszarem jej zawodowych zainteresowań jest szeroko rozumiane prawo cywilne w tym rodzinne i opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rozwodów, alimentów, władzy rodzicielskiej, a także podziału majątku.

Prywatnie miłośniczka motoryzacji oraz literatury faktu i psychologii.