Zespół

Jolanta Chwieduk

Jolanta Chwieduk

radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zakończoną egzaminem radcowskim i uzyskała wpis na listę radców prawnych.

W latach 1997-2013 współpracowała z Kancelarią Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara i Partnerzy w Sopocie. Od 2013 roku współpracuje z Kancelarią Burzak Okoń i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa w Gdyni.

Specjalizuje się w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, instytucji kultury i szkół wyższych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z zatrudnieniem i jego restrukturyzacją. Zajmuje się obsługą prawną pracodawców w zakresie zagadnień indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowego prawa pracy.
Świadczyła usługi prawnicze polegające między innymi na opracowywaniu kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także regulaminów, porozumień i innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obsługiwała przedsięwzięcia związane z procesem zwolnień grupowych, przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, audytem pracowniczym. Brała udział w negocjacjach regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego, a także w negocjacjach prowadzonych w ramach sporu zbiorowego. Reprezentuje pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.