Tilby

Kontoret gir fullstendig juridisk betjening også på engelsk, og kan ha en direkte.

kommunikasjon med Kunder (dersom det er ønskelig) på følgende språk: fransk, svensk, norsk, italiensk, og spansk.

Vi spesialiserer oss i bredt forstått økonomisk rett, og vår spisskompetanse gjelder tjenester som:

Vi samarbeider med eksterne jurister som spesialiserer seg i andre rettsområder enn de som er nevnt ovenfor, med juridiske kontorer i utlandet, og med skatterådgivere og notarer.